Programy

HDC VÝKONNOSTNÍ DIAGNOSTIKA: DOROST, JUNIOŘI A DOSPĚLÍ

Program poskytne kompletní obrázek o tvých silových schopnostech pomocí rozvoje např. rychlostní a vytrvalostní metody –  dynamické síly výbušnosti dolních a horních končetin. Nad rámec toho dostaneš doporučení pro maximálně efektivní trénink dynamické síly a metody rozvoje silových schopností se zaměřením na výsledky testování konkrétního hráče.

HDC Mentální diagnostika

Výkonnostní rozdíly vrcholových sportovců jsou v dnešní době ve většině sportů minimální. Profesionální příprava sportovců bývá komplexní, zaměřená […]

HDC Startovací program

HDC Startovací program je určen pro všechny hráče, kteří chtějí dokonale znát své silné a slabé hokejové stránky. Program totiž obsahuje speciální videoanalýzu techniky bruslení, pomocí které dokážeme na základě klíčových pozic zhodnotit úroveň bruslařské techniky hráče – ve kterých fázích bruslení by se měl zlepšit nebo jak má správně koordinovat svůj pohyb.

HDC Bruslící program

HDC Bruslící program je určen pro hráče, kteří se chtějí neustále zlepšovat ve svých hokejových dovednostech. Tento program plynule navazuje na  HDC Startovací program nebo HDC Tréninkově-diagnostický program.

HDC Diagnostický program

Série speciálních diagnostických testů, na jejichž základě stanovujeme silné resp. slabé stránky sportovce ovlivňující jeho sportovní výkon. Na základě výsledků a jejich interpretace následně vytvoříme individuální tréninkový plán a konkrétní doporučení do tréninkové praxe pro jeho další rozvoj.

HDC Funkční program

V tomto programu se zabýváme kompenzačními a posilovacím cvičeními, která napravují a kompenzují omezení z jednostranného zatížení.

HDC Silový program

Pro všechny hráče, kteří chtějí chtějí rozvíjet hluboký stabilizační systém (core), výbušnost, odrazovou sílu, elasticitu svalstva a dynamickou sílu.

HDC Amatérský hobby program

Pro všechny, kteří se chtějí naučit základy bruslení, případně zdokonalit svou současnou bruslařskou výkonnost a individuální herní činnosti (střelba, přihrávání, vedení puku a kličky).

HDC Vstupní výživová diagnostika

Vedle tréninku a regenerace je zdravá a správná strava klíčovou součástí tréninkového procesu. V HDC ČR přistupujeme k výživě komplexně: od vstupní diagnostiky, přes průběžné poradenství až po zajištění potřebné výživy jako součást tréninkového procesu.

HDC Výživový koučink

Tento program je vhodný pro ty sportovce, kteří se nechtějí řídit podrobným plánem, ale raději na svém jídelníčku sami zapracují. Poradíme, jak upravit jídelníček, abyste měli v každém jídle dostatek živin. Program je skvělý k pomalému a trvalému osvojení vhodných stravovacích návyků

HDC Dlouhodobý výživový koučink

Tento program je určen pro dlouhodobou spolupráci a komunikace s klientem v návaznosti na jeho individuální cíle a požadavky, jako je například hubnutí, tvarování postavy, nabírání svalové hmoty, zlepšení fyzického výkonu, síly.

Spolupráce s reprezentacemi

Program je určen pro reprezentační družstva s cílem zvýšit výkonnost konkrétní skupiny hráčů nebo celého týmu ve vybraných oblastech pomocí aplikování individuálních nebo individualizovaných tréninků na ledě, na trenažéru nebo v prostředí off-ice.

Oddílová příprava

Program je určen pro oddíly s cílem zvýšit výkonnost konkrétní skupiny hráčů nebo konkrétního družstva / družstev ve vybraných oblastech pomocí aplikování individuálních nebo individualizovaných tréninků na ledě, na trenažéru nebo v prostředí off-ice. 

HDC Zdravotní diagnostika

Program je určen pro hráče každé věkové kategorie s cílem získat přehled o aktuální úrovni zdravotního stavu na základě posouzení klíčových parametrů.

HDC Návrat hráčů po zranění

Program je určen pro hráče různých věkových kategorií, kteří potřebují po zranění nabýt optimální technickou, taktickou a kondiční připravenost potřebnou pro návrat do zápasového procesu.

HDC Individuální program

Určený pro hokejové hráče všech věkových a výkonnostních kategorií. Program je sestavován na základě požadavků hráče. Je vytvořen po konzultaci s našimi specialisty.