Výkonnostní rozdíly vrcholových sportovců jsou v dnešní době ve většině sportů minimální. Profesionální příprava sportovců bývá komplexní, zaměřená na mnoho aspektů. Jedním z klíčových aspektů je také příprava mentální. V HDC ČR pracujeme s nastavením mysli individuálních sportovců i celých týmů tak, aby dosáhli na maximum svého potenciálu.

Pracujeme s neuvědomovanými vnitřními prožitky a postoji sportovce. Právě tady je možné nacházet bloky, které znemožňují sportovcům předvést, co v nich doopravdy je. A právě tady nacházíme informace o jedinečnosti osobnosti sportovce, které nám umožňují přistupovat k jeho celkové sportovní přípravě co nejefiktevněji.

Pro koho je program určený?

Program mentální diagnostiky je určený pro sportove starších 12 let. Pomocí mentální diagnostiky se umíme podívat na úroveň schopností daného sportovce sa koncentrovat, zvládat krizové situace, či úroveň sebevědomí anebo zodpovednosti při plnění si svých úloh v týmu. Používáme diagnostiku CA Method, která nám pomáhá odhalit danou úroveň v konkrétních oblastech.

Popis programu

  • 1x mentální diagnostika (profil sportovce)
  • 1x prezentace výsledků (osobní anebo písemná)

 

Výstupní záverečné hodnocení

Na základe vyhodnocení bude realizovaná konzultace s hráčem, kde budou hráči prezentované jeho silné stránky, motivátory, destreuktory, jeho zdroje mentální energie a oblasti pro rozvoj. Následně mu bude prezentované možnosti vedoucí ke zlepšení mentální připravenosti podat kvalitní výkon.