Pro koho je program určen?

Program je určen pro hráče věkových kategorií od U12, kteří potřebují zlepšit hokejové dovednosti s využitím trenažéru; program je zaměřen na celkový výkon a jeho sledování v průběhu roku, cíle jsou stanovené před začátkem programu a na základě vstupních komplexních testů je vytvořen tréninkový plán. Program je nastaven tak, aby hráč získal informace o aktuálním stavu své kondice a následně cíleně pracoval na zlepšení, výstupní data pak porovnají výsledek programu. Během programu je tedy aplikován postup zhodnocení – plán – realizace – zhodnocení.

HDC Diagnostický program představuje sérii speciálních diagnostických testů na jejichž základě stanovujeme silné resp. slabé stránky sportovce ovlivňující jeho sportovní výkon. Na základě výsledků a jejich interpretace následně vytvoříme individuální tréninkový plán a konkrétní doporučení do tréninkové praxe pro jeho další rozvoj.

POPIS PROGRAMU

  • 1x testování KKS vstupní
  • 1x SA vstupní
  • 1x prezentace výsledků
  • 12x trénink na trenažéru celkem
  • 12x trénink off-ice celkem
  • 1x testování KKS výstupní
  • 1x SA výstupní
  • 1x prezentace výsledků

TESTOVÁNÍ KONDIČNÍCH-KOORDINAČNÍCH DOVEDNOSTÍ

Diagnostika obecných kondičních-koordinačních schopností dokáže zhodnotit obecné limitující faktory hráče, které mohou nejvíce ovlivňovat jeho herní výkon na ledě – odrazová a výbušná síla, reakční schopnost, dynamická a statická stabilita, rychlost a síla (zejména u mládeže). Na základě výsledků a interpretace testů se následně zhodnotí všeobecná připravenost hráče a nastaví individuální tréninkový plán pro jeho další rozvoj.

ANALÝZA TECHNIKY BRUSLENÍ

Analýza techniky bruslení na hokejovém trenažéru začíná video záznamem pohybu hráče při bruslení zepředu a zboku. Prostřednictvím našeho specifického softwaru se následně zhodnotí klíčové bruslařské parametry (ZEPŘEDU – postavení brusle, uložení opěrné nohy, pohyb paží a pohyb těžiště, ZE STRANY – úhel nohy při odrazu, vnitřní úhel kolena opěrné nohy, úhel kotníku při odrazu) a určí nedostatky resp . silné stránky bruslařské techniky hráče. Na základě porovnání vstupní a výstupní analýzy dokážeme vysledovat bruslařský progres hráče jako i míru efektivity tréninkového procesu.

POWERGATE TEST NA HOKEJOVÉM TRENAŽÉRU (od U15)

Pomocí Powergate testu zjišťujeme maximální výkon a specifickou vytrvalost hokejového hráče na hokejovém trenažeru během tří deseti sekundových bruslařských intervalů. Takovým způsobem dokážeme věrněji simulovat jeho zápasové zatížení během jednoho střídání na ledě. Cílem je zjistit schopnost opakovat maximální výkon s mírou poklesu. Z výsledků Powergate testu následně zjišťujeme maximální výkon, průměrný výkon jakož i index únavy mezi jednotlivými intervaly. Na základě výsledků hráči následně tvoříme individuální tréninkový program a doporučení do jeho tréninkové praxe.

DIAGNOSTIKA POHYBOVÝCH STEREOTYPŮ FMS

Základem diagnostiky FMS je 7 funkčních testů pohybu, které pohotově identifikují funkční omezení pohybu, svalovou nerovnováhu, tělesnou asymetrii či jiné dysbalance lidského těla a mohou vést ke zdravotním problémům a zraněním. Výsledky jednotlivých testů se třídí, přesně bodují a následně jsou klientovi navržena přesná nápravná kompenzační cvičení či léčebné procedury, které důkladně a mechanicky renovují správné pohybové vzorce. Testování snadno identifikuje nebezpečné pohybové vzorce, které mohou být přehledně označeny a díky přesnému bodování je po retestech ihned znát výsledek zlepšování na požadovaný jev.

ANTROPOMETRICKÁ ANALÝZA LIDSKÉHO TĚLA

Pomocí speciálního měření zjišťujeme u testovaných sportovců vybrané antropometrické parametry – tělesná výška, tělesná váha, podíl svalové hmoty, procentuální množství podkožního a viscerálního tuku, metabolický věk, bazální metabolická spotřeba, hmotnost kostí, podíl vody v těle, index BMI.

WINGATE TEST NA KOLE (VOLITELNÉ)

Pomocí Wingate testu na izokinetickém kole zjišťujeme maximální výkon a vytrvalost hokejového hráče během třicet sekundového zatížení. Z výsledků Wingate testu nám následně umožní zjistit jeho maximální výkon během třiceti sekund, průměrný výkon během třiceti sekund jakož i index únavy (pokles výkonu v čase v %). Na základě zjištěných výsledků hráči následně tvoříme individuální tréninkový program a doporučení do jeho tréninkové praxe.

Výstupní, závěrečná zhodnocení

Po ukončení programu bude realizována konzultace s hráči, když na základě vstupního a výstupního zhodnocení budou hráčům prezentovány jejich silné stránky a oblasti pro rozvoj a následně jim bude prezentována možnost vytvoření dalšího tréninkového plánu.