Pro koho je program určen?

Program je určen pro hráče různých věkových kategorií, kteří potřebují zlepšit základní hokejové dovednosti s využitím tréninků na ledě, tréninků na trenažéru a off-ice tréninků. Program může být zaměřen na bruslení, střelbu nebo stickhandling podle cíle stanoveného před začátkem programu. Program využívá propojení 3 tréninkových prostředí a obsahuje cvičení zaměřené na stabilizaci nebo zlepšení techniky bruslení, střelby a stickhandling a podpůrné off-ice cvičení pro stabilizaci techniky bruslení, střelby nebo stichandlingu. Během programu je aplikován postup zhodnocení – plan – realizace – zhodnocení.

POPIS PROGRAMU

  • 1x SA vstupní
  • 1x prezentace výsledků
  • 10x tréninky na trenažéru
  • 10x trénink off-ice
  • 5x tréninky na ledě
  • 1x SA výstupní
  • 1x prezentace výsledků

 

Výstupní, závěrečná zhodnocení

Po ukončení programu bude realizována konzultace s hráči, když na základě vstupního a výstupního zhodnocení budou hráčům prezentovány jejich silné stránky a oblasti pro rozvoj a následně jim bude prezentována možnost vytvoření dalšího tréninkového plánu.