Pro koho je program určen?

Program je určen pro hráče různých věkových kategorií, kteří potřebují zlepšit základní hokejové dovednosti s využitím tréninků na trenažéru a off-ice tréninků ve střelecké zóně. Program může být zaměřen na bruslení, střelbu nebo dovednosti (stickhandling) podle cíle stanoveného před začátkem programu. Program využívá propojení tréninkových prostředí a obsahuje cvičení zaměřené na stabilizaci nebo zlepšení techniky bruslení, střelby a stickhandling a podpůrné off-ice cvičení pro stabilizaci techniky bruslení, střelby nebo stichandlingu. Během programu je aplikován postup zhodnocení – plan – realizace – zhodnocení.

POPIS PROGRAMU

  • 12x trénink na trenažeru bruslení 45 min
  • 12x trénink techniky střelby a hokejových dovedností s pukem 30 min
  • Součástí programu může být doplnění analýzy bruslení vstupní-výstupní s interpretací výsledků

Výstupní, závěrečná zhodnocení

Po ukončení programu bude realizována konzultace s hráči, když na základě vstupního a výstupního zhodnocení budou hráčům prezentovány jejich silné stránky a oblasti pro rozvoj a následně jim bude prezentována možnost vytvoření dalšího tréninkového plánu.