Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb v Praze přes portál www.hdcczech.cz platné od 1.3.2024

Pokud není přímo v rezervačním formuláři nebo v popisu nabízené služby výslovně uvedeno jinak, všechny zakoupené služby se řídí následujícími Všeobecnými obchodními podmínkami:

portálu www.hdcczech.cz

Společnost Sportovní hokejová s.r.o., provozovatel značky HDC Czech Republic působí jako diagnosticko- tréninkové centrum.

Objednávka služby

Veškeré tréninkové programy, kempy  v HDC Czech republic  je možné objednat přes objednávkový formulář přímo u konkrétního programu.

Po odeslání objednávkového – rezervačního formuláře obdržíte potvrzení o rezervaci služby emailem.

Potvrzení přijaté objednávky bude potvrzeno nejpozději do 24 hod.

Objednávka je závazná pouze v případě zaplacení objednané služby do 4 pracovních dnů ode dne

rezervace. (Za den zaplacení se považuje den, ve kterém byly finanční prostředky v ceně služby

připsány na účet poskytovatele)

Poskytnutí služby

Služba je poskytnuta v potvrzený termín.

Zrušení nebo změna termínu objednané služby

Změna termínu je možná pouze po dohodě s poskytovatelem.

Standardní storno poplatky:

 • 90% zrušení 2 dny před zahájením
 • 70% zrušení 10 dní před zahájením
 • 50% ostatní zrušení

Provozní řád pro trénink v HDC Czech republic s.r.o.

 1. Vstup do veškerých částí centra je povolen až po zaplacení poplatku za zvolený tréninkový program, a to v rezervovaném čase. 

Místem prodeje programů je recepce HDC Czech Republic, web  www.hdcczech.cz 

 1. Je zakázáno: a. vstupovat na plochu (i do místnosti s trenažérem) trenažéru bez vyzvání

trenéra; b. vstupovat do prostoru trenažéru pod vlivem alkoholických nápojů či jiných

omamných látek; c. vykonávat jiné činnosti než stanovuje trenér.

 1. Při každé činnosti vykonávané během tréninku bez, ale i s pukem nebo jiným předmětem, je

cvičenec povinen se ujistit, že v jeho okolí se nenachází žádná jiná osoba, která by mohla

být zasažena pukem nebo hokejkou.

 1. Konzumace alkoholických nápojů, kouření a jiné nepřiměřené chování je v prostorách

zařízení zakázáno.

 1. Každý cvičenec musí být obutý ve vhodné sportovní obuvi a přiměřeně oblečený. Při cvičení

na trenažéru musí mít cvičenec (vlastní) ochranné pomůcky předepsány podle cvičebního

programu.

 1. Trenažér je oprávněn obsluhovat výlučně personál trenažéru, který je k tomu určený.
 2. Cvičenec je před zahájením programu povinen seznámit se s podmínkami provozu

trenažéru, které se nacházejí v písemné formě v místnosti s trenažérem. Hráči se

doporučuje důkladně se rozcvičit před zahájením každé tréninkové jednotky.

 1. Cvičenec je povinen během tréninkových jednotek (a času s nimi souvisejícího) se chovat tak,

aby svou činností: a. nezpůsobil si škodu nebo neohrozil svou bezpečnost nebo zdraví;

b. nezpůsobil škodu nebo neohrozil bezpečnost nebo zdraví ostatních návštěvníků

trenažéru; c. nezpůsobil škodu na bruslařském trenažéru nebo na jiném zařízení.

 1. V případě zjištění porušení tohoto provozního řádu nebo obecně platných

pravidel chování, je HDC Czech Republic, s.r.o. oprávněná: a. porušující osobu okamžitě

vykázat z prostor trenažéru a b. nárokovat si náhradu vzniklé škody!

 1. Cvičenec provádí veškeré činnosti na trenažéru a v jeho bezprostředním okolí na vlastní

zodpovědnost.

 1. V prostorách provozu je povoleno provádět jen takové úkony, které nevedou k poškození

zdraví osob.

 1. Všechny osoby se v prostorách centra pohybují na vlastní

zodpovědnost.

 1. Zařízení (šatny, sprchy, zařízení osobní hygieny) se uklízí způsobem a frekvencí

podle provozního řádu – 1 x denně, toalety a sprchy 1 x 2 hodiny

 1. Tuhý komunální odpad vznikající v provozu je likvidován oprávněnou firmou,

zajišťovány centrálně pro celý objekt,

 1. Lékárnička první pomoci je k dispozici v prostoru recepce, která je

pravidelně doplňována a kontrolována.

 1. Šatny jsou k dispozici 30 min před zahájením objednaného tréninku 
 2. Ve vlastním zájmu se nedoporučuje vstup do zařízení osobám postiženým kardiovaskulárními onemocněními, cukrovkou nebo epilepsií. Návštěvu těchto osob doporučujeme až po konzultaci s ošetřujícím lékařem.
 3. Návštěvníci jsou povinni udržovat čistotu a pořádek.