Условия и положения

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb v PŘÍBRAMI přes portál www.hdcczech.cz platné od 1.1.2020

Pokud není přímo v rezervačním formuláři nebo v popisu nabízené služby výslovně uvedeno jinak, všechny zakoupené služby se řídí následujícími Všeobecnými obchodními podmínkami:

portálu www.hdcczech.cz

Společnost HDC Czech republic s.r.o., působí jako diagnosticko- tréninkové centrum.

Objednávka služby

Veškeré tréninkové programy, kempy  v HDC Czech republic  je možné objednat přes objednávkový formulář přímo u konkrétního programu.

Po odeslání objednávkového — rezervačního formuláře obdržíte potvrzení o rezervaci služby emailem.

Potvrzení přijaté objednávky bude potvrzeno nejpozději do 24 hod.

Objednávka je závazná pouze v případě zaplacení objednané služby do 4 pracovních dnů ode dne

rezervace. (Za den zaplacení se považuje den, ve kterém byly finanční prostředky v ceně služby

připsány na účet poskytovatele)

Poskytnutí služby

Služba je poskytnuta v potvrzený termín.

Zrušení nebo změna termínu objednané služby

Změna termínu je možná pouze po dohodě s poskytovatelem.

Standartní storno poplatky:

 • 90% zrušení 2 dny před zahájením
 • 70% zrušení 10 dní před zahájením
 • 50% ostatní zrušení

Provozní řád pro trénink v HDC Czech republic s.r.o.

(V objektu Zimního stadionu v Příbrami) Provozovatel: HDC Czech republic, s.r.o.,
Na Vyhlídce 1290, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČO:07023171

 1. Vstup do veškerých částí centra je povolen až po zaplacení poplatku za zvolený tréninkový program, a to v rezervovaném čase. 

Místem prodeje programů je recepce HDC Czech republic v objektu zimního

stadionu v Příbrami, web  www.hdcczech.cz 

 1. Je zakázáno: a. vstupovat na plochu (i do místnosti s trenažérem) trenažéru bez vyzvání

trenéra; b. vstupovat do prostoru trenažéru pod vlivem alkoholických nápojů či jiných

omamných látek; c. vykonávat jiné činnosti než stanovuje trenér.

 1. Při každé činnosti vykonávané během tréninku bez, ale i s pukem nebo jiným předmětem, je

cvičenec povinen se ujistit, že v jeho okolí se nenachází žádná jiná osoba, která by mohla

být zasažena pukem nebo hokejkou.

 1. Konzumace alkoholických nápojů, kouření a jiné nepřiměřené chování je v prostorách

zařízení zakázáno.

 1. Každý cvičenec musí být obutý ve vhodné sportovní obuvi a přiměřeně oblečený. Při cvičení

na trenažéru musí mít cvičenec (vlastní) ochranné pomůcky předepsány podle cvičebního

programu.

 1. Trenažér je oprávněn obsluhovat výlučně personál trenažéru, který je k tomu určený.
 2. Cvičenec je před zahájením programu povinen seznámit se s podmínkami provozu

trenažéru, které se nacházejí v písemné formě v místnosti s trenažérem. Hráči se

doporučuje důkladně se rozcvičit před zahájením každé tréninkové jednotky.

 1. Cvičenec je povinen během tréninkových jednotek (a času s nimi souvisejícího) se chovat tak,

aby svou činností: a. nezpůsobil si škodu nebo neohrozil svou bezpečnost nebo zdraví;

 1. nezpůsobil škodu nebo neohrozil bezpečnost nebo zdraví ostatních návštěvníků

trenažéru; c. nezpůsobil škodu na bruslařském trenažéru nebo na jiném zařízení.

 1. V případě zjištění porušení tohoto provozního řádu nebo obecně platných

pravidel chování, je HDC Czech Republic, s.r.o. oprávněná: a. porušující osobu okamžitě

vykázat z prostor trenažéru a b. nárokovat si náhradu vzniklé škody!

 1. Cvičenec provádí veškeré činnosti na trenažéru a v jeho bezprostředním okolí na vlastní

zodpovědnost.

 1. V prostorách provozu je povoleno provádět jen takové úkony, které nevedou k poškození

zdraví osob.

 1. Všechny osoby se v prostorách zimního stadionu v Příbrami a trenažéru pohybují na vlastní

zodpovědnost.

 1. Zařízení (šatny, sprchy, zařízení osobní hygieny) se uklízí způsobem a frekvencí

podle provozního řádu – 1 x denně, toalety a sprchy 1 x 2 hodiny

 1. Tuhý komunální odpad vznikající v provozu je likvidován oprávněnou firmou,

zajišťovány centrálně pro celý objekt zimního stadionu v Příbrami.

 1. Lékárnička první pomoci je k dispozici v prostoru bruslařského trenažéru, která je

pravidelně doplňována a kontrolována.

 1. K dispozici je šatna přidělena pro potřeby HDC Czech republic 
 2. Ve vlastním zájmu se nedoporučuje vstup do zařízení osobám postiženým kardiovaskulárními onemocněními, cukrovkou nebo epilepsií. Návštěvu těchto osob doporučujeme až po konzultaci s ošetřujícím lékařem.
 3. Návštěvníci jsou povinni udržovat čistotu a pořádek.