Programy

HDC VÝKONNOSTNÍ DIAGNOSTIKA: DOROST, JUNIOŘI A DOSPĚLÍ

Program poskytne kompletní obrázek o tvých silových schopnostech pomocí rozvoje např. rychlostní a vytrvalostní metody –  dynamické síly výbušnosti dolních a horních končetin. Nad rámec toho dostaneš doporučení pro maximálně efektivní trénink dynamické síly a metody rozvoje silových schopností se zaměřením na výsledky testování konkrétního hráče.

HDC Mentální diagnostika

Výkonnostní rozdíly vrcholových sportovců jsou v dnešní době ve většině sportů minimální. Profesionální příprava sportovců bývá komplexní, zaměřená […]

HDC Diagnostický program

Série speciálních diagnostických testů, na jejichž základě stanovujeme silné resp. slabé stránky sportovce ovlivňující jeho sportovní výkon. Na základě výsledků a jejich interpretace následně vytvoříme individuální tréninkový plán a konkrétní doporučení do tréninkové praxe pro jeho další rozvoj.

HDC Vstupní výživová diagnostika

Vedle tréninku a regenerace je zdravá a správná strava klíčovou součástí tréninkového procesu. V HDC ČR přistupujeme k výživě komplexně: od vstupní diagnostiky, přes průběžné poradenství až po zajištění potřebné výživy jako součást tréninkového procesu.

HDC Zdravotní diagnostika

Program je určen pro hráče každé věkové kategorie s cílem získat přehled o aktuální úrovni zdravotního stavu na základě posouzení klíčových parametrů.

HDC Individuální program

Určený pro hokejové hráče všech věkových a výkonnostních kategorií. Program je sestavován na základě požadavků hráče. Je vytvořen po konzultaci s našimi specialisty.