Pro koho je program určen?

Komplexní hokejový program je určen pro hráče, kteří se chtějí neustále zlepšovat ve svých hokejových dovednostech. Tento program může plynule navazovat na HDC program Technika bruslení  a/nebo HDC Tréninkově-diagnostický program a je zaměřen na zlepšení techniky bruslení – konkrétně bruslařského odrazu a skluzu. Během tréninků se klade důraz zejména na odstranění nedostatků jako jsou: uložení a stabilita opěrné nohy, dopnutí odrazové nohy či zmenšování vnitřního úhlu v koleni při bruslení, pohyb těžiště. Dále je program zaměřen na techniku střelby. Důležitou součástí programu je také funkční trénink.

Popis programu do U11

 • 12 tréninků na hokejovém trenažéru zaměřených na efektivní rozvoj techniky bruslení 30 min
 • 12 tréninků střelby 30 min
 • 12 tréninků v gymu 30 min

Popis programu  U12 a starší

 • 12 tréninků na hokejovém trenažéru zaměřených na efektivní rozvoj techniky bruslení 45 min
 • 12 tréninků střelby 30 min
 • 12 tréninků v gymu 30 min
 • Instructor – softwarový program na názorné ukázky cvičení
 • Live Delay – softwarový program a kamerový systém zajišťující okamžitou zpětnou vazbu
 • Peripheral Navigation – zlepšení střelby a periferního vidění
 • Shooting Navigation – software pro zlepšení přesnosti střelby
 • Laser System – laserová pomůcka pro výuku správného bruslařského odrazu

Platnost programu a storno podmínky

Platnost programu je 6 měsíců ode dneobjednání resp. úhrady programu. Není-li program do 6 měsíců klientem vyčerpán, propadá bez náhrady nevyčerpaná část programu. Program nebo jeho části není možné převádět na jinou osobu.

Zrušení potvrzené tréninkové jednotky / tréninku je možné nejpozději do 48h před konáním této tréninkové jednotky / tréninku. Je-li tréninková jednotka / trénink zrušena v kratší lhůtě než 48h před jejím konáním, nebo nedostaví-li se klient na plánovanou tréninkovou jednotku / trénink, pak tato bez náhrady propadá.