Pro koho je program určen?

Program je určen pro hráče různých věkových kategorií, kteří potřebují zlepšit vybrané hokejové dovednosti s využitím tréninků na ledě. Program může být zaměřen na bruslení, střelbu nebo stickhandling podle cíle stanoveného před začátkem programu. Program obsahuje cvičení zaměřené na stabilizaci nebo zlepšení techniky bruslení, střelby a stickhandling. Během programu je aplikován postup zhodnocení – plan – realizace – zhodnocení.

POPIS PROGRAMU

  • 5x trénink na ledě

VÝSTUP, ZÁVĚREČNÁ ZHODNOCENÍ

Po ukončení programu bude realizována konzultace s hráči, když na základě vstupního a výstupního zhodnocení budou hráčům prezentovány jejich silné stránky a oblasti pro rozvoj a následně jim bude prezentována možnost vytvoření dalšího tréninkového plánu.

Platnost programu a storno podmínky

Platnost programu je 6 měsíců ode dne objednání resp. úhrady programu. Není-li program do 6 měsíců klientem vyčerpán, propadá bez náhrady nevyčerpaná část programu. Program nebo jeho části není možné převádět na jinou osobu.

Zrušení potvrzené tréninkové jednotky / tréninku je možné nejpozději do 48h před konáním této tréninkové jednotky / tréninku. Je-li tréninková jednotka / trénink zrušena v kratší lhůtě než 48h před jejím konáním, nebo nedostaví-li se klient na plánovanou tréninkovou jednotku / trénink, pak tato bez náhrady propadá.