Pro koho je program určen?

HDC Diagnostický program představuje sérii speciálních diagnostických testů na jejichž základě stanovujeme silné resp. slabé stránky sportovce ovlivňující jeho sportovní výkon. Na základě výsledků a jejich interpretace následně vytvoříme individuální tréninkový plán a konkrétní doporučení do tréninkové praxe pro jeho další rozvoj.

Výstup

Podrobný report dosažených diagnostických výsledků, jejich interpretace a doporučení do tréninkové praxe.

Popis programu

TESTOVÁNÍ KONDIČNÍCH-KOORDINAČNÍCH DOVEDNOSTÍ

Diagnostika obecných kondičních-koordinačních schopností dokáže zhodnotit obecné limitující faktory hráče, které mohou nejvíce ovlivňovat jeho herní výkon na ledě – odrazová síla, výbušná síla, reakční rychlost, dynamická a statická stabilita, frekvenční rychlost a všeobecná síla (zejména u mládeže). Na základě výsledků a interpretace testů se následně zhodnotí všeobecná připravenost hráče a nastaví individuální tréninkový plán pro jeho další rozvoj.

BIOMECHANICKÁ ANALÝZA TECHNIKY BRUSLENÍ

Analýza techniky bruslení na hokejovém trenažéru začíná video záznamem pohybu hráče při bruslení zepředu a zboku. Prostřednictvím elektronického softwaru se následně zhodnotí klíčové bruslařské parametry a pozice hráče (ZEPŘEDU – postavení brusle, uložení opěrné nohy, pohyb paží a pohyb těžiště, BOKU – úhel nohy při odrazu, vnitřní úhel kolena opěrné nohy, úhel kotníku při odrazu) a určí nedostatky resp . silné stránky bruslařské techniky hráče. Na základě porovnání vstupní a výstupní analýzy dokážeme vysledovat bruslařský progres hráče jako i míru efektivity tréninkového procesu.

POWERGATE TEST NA HOKEJOVÉM TRENAŽÉRU

Pomocí Powergate testu zjišťujeme speciální anaerobní výkon a specifickou vytrvalost hokejového hráče během tří deseti sekundových bruslařských intervalů. Takovým způsobem dokážeme věrnější simulovat jeho zápasové zatížení během jednoho střídání na ledě. Cílem je zjistit schopnost opakovat maximální anaerobní výkon bez jeho poklesu. Z výsledků Powergate testu následně zjišťujeme maximální anaerobní výkon, průměrný anaerobní výkon jakož i index únavy mezi jednotlivými intervaly. Na základě výsledků hráči následně tvoříme individuální tréninkový program a doporučení do jeho tréninkové praxe.

DIAGNOSTIKA POHYBOVÝCH STEREOTYPŮ FMS

Základem diagnostiky FMS je 7 funkčních testů pohybu, které pohotově identifikují funkční omezení pohybu, svalovou nerovnováhu, tělesnou asymetrii či jiné dysbalance lidského těla a mohou vést ke zdravotním problémům a zraněním. Výsledky jednotlivých testů se třídí, přesně bodují a následně jsou klientovi navržena přesná nápravná kompenzační cvičení či léčebné procedury, které důkladně a mechanicky renovují správné pohybové vzorce. Testování snadno identifikuje nebezpečné pohybové vzorce, které mohou být přehledně označeny a díky přesnému bodování je po retestech ihned znát výsledek zlepšování na požadovaný jev.

ANTROPOMETRICKÁ ANALÝZA LIDSKÉHO TĚLA

Pomocí speciálního měření zjišťujeme u testovaných sportovců vybrané antropometrické parametry – tělesná výška, tělesná váha, podíl svalové hmoty, procentuální množství podkožního a viscerálního tuku, metabolický věk, bazální metabolická spotřeba, hmotnost kostí, podíl vody v těle, index BMI.

WINGATE TEST NA KOLE (VOLITELNÉ)

Pomocí Wingate testu na izokinetickém kole zjišťujeme obecný anaerobní výkon a vytrvalost hokejového hráče během třicet sekundového zatížení. Z výsledků Wingate testu nám následně umožní zjistit jeho maximální anaerobní výkon během třiceti sekund, průměrný anaerobní výkon během třiceti sekund jakož i index únavy (pokles výkonu v čase v %). Na základě zjištěných výsledků hráči následně tvoříme individuální tréninkový program a doporučení do jeho tréninkové praxe.

TRÉNINKOVÝ PLÁN

Na základě výsledků a interpretace uvedených diagnostických testů hráči vytvoříme individuální tréninkový plán v tištěné podobě a následně zformulujeme doporučení do tréninkové praxe pro jeho další rozvoj.

Platnost programu a storno podmínky

Platnost programu je 6 měsíců ode dneobjednání resp. úhrady programu. Není-li program do 6 měsíců klientem vyčerpán, propadá bez náhrady nevyčerpaná část programu. Program nebo jeho části není možné převádět na jinou osobu.

Zrušení potvrzené tréninkové jednotky / tréninku je možné nejpozději do 48h před konáním této tréninkové jednotky / tréninku. Je-li tréninková jednotka / trénink zrušena v kratší lhůtě než 48h před jejím konáním, nebo nedostaví-li se klient na plánovanou tréninkovou jednotku / trénink, pak tato bez náhrady propadá.