Programy

Spolupráce s reprezentacemi

Program je určen pro reprezentační družstva s cílem zvýšit výkonnost konkrétní skupiny hráčů nebo celého týmu ve vybraných oblastech pomocí aplikování individuálních nebo individualizovaných tréninků na ledě, na trenažéru nebo v prostředí off-ice.

Oddílová příprava

Program je určen pro oddíly s cílem zvýšit výkonnost konkrétní skupiny hráčů nebo konkrétního družstva / družstev ve vybraných oblastech pomocí aplikování individuálních nebo individualizovaných tréninků na ledě, na trenažéru nebo v prostředí off-ice.