Komplexní předsezónní příprava hráčů probíhá ve 3 specifických tréninkových prostře-dích, která zastřešuje HDC Czech Republic: led, suchá a hokejový trenažér. Hráčům je vytvořený minimálně dvoutýdenní tréninkový mikro-cyklus, při kterém individuálně upravujeme jeho objem stejně jako intenzitu zatížení. Na dosáhnutí komplexní připravenosti hráče na sezónu je však optimální absolvovat 4 – 8 týdenní mezo-cyklus. Pod vedením trenérského týmu HDC, složeného z profesionálních hokejových, kondičních a mentálních trenérů, fyzioterapeutů a odborníků na regeneraci a zdravotní stav hráče je předsezónní příprava tvořena z následujících oblastí:

  • Diagnostika
  • Tréninkový proces
  • Regenerace
  • Ostatní služby