Technologies

FUNCTIONAL ZONE

Dry training is a necessary part of every ice hockey center. These purposes are provided by a specialized gym directly for the needs of ice hockey players – but not only them, focused on functional training. The main task is to give the coach the opportunity to train with an individual as well as a round training with the whole team in several functional zones:

 • cardio zone,
 • power training zone,
 • stability and stretching zones,
 • speed
 • agility and plyo zones.

SYNTHETIC ICE

The skating and shooting zones are equipped with synthetic ice – the world’s most popular solution for building an ice hockey area with unlimited use. The advantages compared to natural ice are all-year use and environmental friendliness. At the same time, synthetic ice is very close to natural ice with its surface characteristics. The total area of almost 270m² offers conditions for demanding group trainings.

SHOOTING ZONE A SHOOTER

Shooting zone allows up to eight players to practice. Training in this zone is focused on developing accuracy, strength and shooting ability and to practice stick handling skills. Intelligent goals automatically evaluate the success of shooting, which allows the player to watch his progress while comparing with other players.

TRAINING PLAN

For each ice hockey player we build an individual training program based on the diagnosis of specific skills and abilities. At the same time, we build on a rich database of pre-prepared training units and units, as well as on the many years of experience of our trainers.

HOKEJOVÁ DIAGNOSTIKA

Jedná se o komplexní řešení beeSPORT pro testování a vyhodnocování kondičních a koordinačních schopností testovaného jedince. Je ideální pro každý druh sportu, ale také obsahuje soubor testů speciálně určených pro hráče ledního hokeje. beeSPORT zahrnuje systém předem připravených testů, rozdělených do tří základních skupin podle prostředí, ve kterém se testy provádějí. Testovat lze v prostorách posilovny (na suchu), na ledě a na hokejovém bruslařském trenažéru – skatemillu.

Testovací programy se zaměřují na:

 • Koordinační schopnosti
 • Rychlostní schopnosti
 • Silové schopnosti
 • Vytrvalost
 • Obratnost
 • Mentální kondice

Z komplexní diagnostiky pak vychází tréninkový plán, který trenér sestavuje individuálně pro každého hráče.

FUSION SKATING SKATEMILL

Fusion Stkating Skatemill je určený pro zlepšení individuálních zručností hráčů ledního hokeje všech věkových i výkonnostních kategorií.

Jeho úlohou je rozvoj:

 • techniky bruslení,
 • střeleckých zručností,
 • periferního vidění hráče,
 • kondičně-koordinačních schopností hráče,
 • poskytnutí nástroje pro profesionální testovaní hráčů.

Pátá generace hokejového trenažéru spolu s vybranými programy je výjimečná volností pohybu puku, nízkou hlučností a plynulostí nastavení rychlosti i sklonu.