Pro koho je program určen? 

Program je určen pro hráče různých věkových kategorií, kteří potřebují zlepšit vybrané hokejové dovednosti s využitím tréninků na ledě. Komplexní testování hráčů na ledě zjistí slabé stránky, na kterých lze cíleně efektivně pracovat. Během programu je aplikován postup zhodnocení – plan – realizace – zhodnocení.

POPIS PROGRAMU 

  • 1x testování na ledě vstupní 
  • 1x prezentace výsledků 
  • 1x testování na ledě výstupní 
  • 1x prezentace výsledků

VÝSTUP, ZÁVĚREČNÁ ZHODNOCENÍ 

Po ukončení programu bude realizována konzultace s trenéry a hráči, kdy na základě vstupního a výstupního zhodnocení budou hráčům prezentovány jejich silné stránky a oblasti pro rozvoj a následně jim bude prezentována možnost vytvoření dalšího tréninkového plánu.

Platnost programu a storno podmínky

Platnost programu je 6 měsíců ode dne objednání resp. úhrady programu. Není-li program do 6 měsíců klientem vyčerpán, propadá bez náhrady nevyčerpaná část programu. Program nebo jeho části není možné převádět na jinou osobu.

Zrušení potvrzené tréninkové jednotky / tréninku je možné nejpozději do 48h před konáním této tréninkové jednotky / tréninku. Je-li tréninková jednotka / trénink zrušena v kratší lhůtě než 48h před jejím konáním, nebo nedostaví-li se klient na plánovanou tréninkovou jednotku / trénink, pak tato bez náhrady propadá.