Pro koho je program určen?

Program je určen pro reprezentační družstva s cílem zvýšit výkonnost konkrétní skupiny hráčů nebo celého týmu ve vybraných oblastech pomocí aplikování individuálních nebo individualizovaných tréninků na ledě, na trenažéru nebo v prostředí off-ice.

POPIS PROGRAMU

  • počet a zaměření diagnostických a tréninkových vstupů je určen dle dohody s realizačním týmem reprezentačního družstva
  • program je vytvořen tak, aby zohledňoval potřeby hráčů, fyzické a mentální zatížení hráčů mimo tréninků v centru a naplnění stanovených cílů
  • během programu je aplikován postup zhodnocení – plan – realizace – zhodnocení

Výstupní, závěrečná zhodnocení

Po ukončení programu bude realizována konzultace s hráči a také se členy realizačního týmu příslušného reprezentačního družstva, následně na základě vstupního a výstupního zhodnocení bude hráčům prezentován jejich výkonnostní progres, jejich silné stránky a oblasti pro rozvoj a následně jim bude prezentována možnost vytvoření dalšího tréninkového plánu, respektive možnost další spolupráce.