Pro koho je program určen?

Program je určen pro hráče různých věkových kategorií, kteří potřebují po zranění nabýt optimální technickou, taktickou a kondiční připravenost potřebnou pro návrat do zápasového procesu. Program bude obsahovat tréninky na trenažéru a v gymu. Během programu je aplikován postup zhodnocení – plan – realizace – zhodnocení.

POPIS PROGRAMU

  • 1x testování KKS vstupné
  • 1x FMS vstupné
  • 1x antropometrie vstupní
  • 1x prezentace výsledků
  • 12x tréninky na trenažéru
  • 12x trénink off-ice
  • 1x testování KKS výstupní
  • 1x FMS výstupní 
  • 1x antropometrie výstupní
  • 1x prezentace výsledků

 

Výstupní, závěrečná zhodnocení

Po ukončení programu bude realizována konzultace s hráči, když na základě vstupního a výstupního zhodnocení bude hráčům prezentována jejich připravenost na návrat do zápasového procesu a následně jim bude prezentována možnost vytvoření dalšího tréninkového plánu.