Pro koho je program určen?

Program je určen pro hráče každé věkové kategorie s cílem získat přehled o aktuální úrovni zdravotního stavu na základě posouzení klíčových parametrů. Pro získání vstupních dat o sportovci používáme základní lékařské vyšetření, kde se budou posuzovat antropometrické ukazatele, alergická anamnéza, stav kardiovaskulárního a dýchacího systému, stav pohybového aparátu a biochemické parametry získané z vyšetření moči a krve

POPIS PROGRAMU

  • zdravotní vyšetření
  • 1x prezentace výsledků

 

Výstupní, závěrečná zhodnocení

Na základě zhodnocení bude realizována konzultace odborníků na zdravotní stav s hráči, kde budou hráčům prezentovány jejich silné stránky a oblasti pro rozvoj. Následně jim bude prezentována možnost optimalizace jejich zdravotního stavu s cílem zlepšit jejich celkový zdravotní stav ale také s cílem zlepšit připravenost podat sportovní výkon.

Platnost programu a storno podmínky

Platnost programu je 6 měsíců ode dne objednání resp. úhrady programu. Není-li program do 6 měsíců klientem vyčerpán, propadá bez náhrady nevyčerpaná část programu. Program nebo jeho části není možné převádět na jinou osobu.

Zrušení potvrzené tréninkové jednotky / tréninku je možné nejpozději do 48h před konáním této tréninkové jednotky / tréninku. Je-li tréninková jednotka / trénink zrušena v kratší lhůtě než 48h před jejím konáním, nebo nedostaví-li se klient na plánovanou tréninkovou jednotku / trénink, pak tato bez náhrady propadá.