Pro koho je program určen?

Program je určen pro hráče převážně od kategorie U12 a výše s cílem získat přehled o úrovni mentální připravenosti hráče. Program zahrnuje posouzení mentální připravenosti vyškoleným odborníkem pomocí speciálního softwaru.

POPIS PROGRAMU

  • 1x mentální analýza
  • 1x prezentace výsledků

 

Výstupní, závěrečná zhodnocení

Na základě zhodnocení bude realizována konzultace s hráči, kde budou hráčům prezentovány jejich silné stránky a oblasti pro rozvoj; následně jim bude prezentována možnost spolupráce v oblasti zlepšení mentální připravenosti podat sportovní výkon

Platnost programu a storno podmínky

Platnost programu je 6 měsíců ode dne objednání resp. úhrady programu. Není-li program do 6 měsíců klientem vyčerpán, propadá bez náhrady nevyčerpaná část programu. Program nebo jeho části není možné převádět na jinou osobu.

Zrušení potvrzené tréninkové jednotky / tréninku je možné nejpozději do 48h před konáním této tréninkové jednotky / tréninku. Je-li tréninková jednotka / trénink zrušena v kratší lhůtě než 48h před jejím konáním, nebo nedostaví-li se klient na plánovanou tréninkovou jednotku / trénink, pak tato bez náhrady propadá.