Pro koho je program určen?

Program je pro golmany všech věkových kategorií, který zahrnuje individuální diagnostiku brankářského stylu a dovedností spolu s interpretací a doporučení vhodného tréninkového programu.

HDC Golmanská diagnostika je propojení speciální hokejové diagnostiky (kondičně-koordinační testování & video rozborů golmanské techniky) následné interpretaci a doporučení vhodného tréninkového programu.

POPIS PROGRAMU

  • 1x diagnostika a video – rozbor brankářských dovedností a techniky chytání
  • 1x interpretace a doporučení vhodného tréninkového procesu
  • 1x trénink ve speciální střelecké zóně s využitím pukometu
  • 1x trénink na suchu – Kondiční-koordinační cvičení
  • 1x individuální videorozbor
  • 1x vyhodnocení výsledků a na jejich základě doporučení vhodného tréninkového programu

Během tréninkových jednotek HDC Golmanského programu jsou v HDC Czech republic využívány i jedinečné technologie a zařízení pro zvýšení efektivity tréninkového procesu a zdokonalování golmanské techniky:

  • Pukomet Winmill – Nejmodernější pukomet značky Winmill
  • Laser System – laserová pomůcka pro výuku správného bruslařského odrazu a techniky chytání
  • Live delay SW