Individuální typ kempu nabízí bezkonkurenční přístup s využitím veškerých profesionálních technologií v oblasti sportu, od měření výkonu ve všech oblastech ovlivňujících sportovní výkon po cílenou aplikaci tréninkových jednotek tak, aby se efektivně pracovalo na limitujících faktorech. Výsledkem tohoto kempu by měly být stanoveny cíle a tréninkový plán alespoň na 3 měsíce, abychom dosáhli stanovených cílů.

Pro hráče 13 let a starší

TERMÍN: Dle možnosti hráče, individuální

Program kempu (denní):

  • tréninková jednotka na ledě pro vstupní analýzu dovedností- důkladné zaměření na hokejové dovednosti, techniku bruslení, power skating, vedení kotouče, střelbu, obratnostní cvičení v rychlosti, rovnovážné situace, herní spolupráce
  • tréninková jednotka na hokejovém trenažéru bruslení – analýza bruslení, měření výkonu bruslení, Powerstride, celková diagnostika a vyhodnocení
  • tréninková jednotka ve střelecké a stickhandling zóně – dovednosti rukou, individuální herní dovednosti, technika střelby
  • tréninková jednotka v hokejovém fitness gymu – diagnostika pohybového aparátu, rozsahy, mobilita, měření výkonu, stanovení efektivity posilování a vyhodnocení
  • svačiny a pitný režim