V HDC ČR rozvíjíme individuální dovednosti hráčů. Základní stavební kámen pro správný rozvoj tvoří všeobecná a speciální diagnostika kondičně-koordinačních schopností, kondiční a mentální připravenosti a techniky bruslení a střelby hráče. Interpretace výsledků diagnostiky je východiskem pro nastavení správného plánu rozvoje a tréninkového procesu. Individuální i týmový reporting slouží hráčům, trenérům a realizačnímu týmu pro nastavení cílů rozvoje a ověřování jejich dosahování.