Diagnostika a testování
v ledním hokeji


TESTOVÁNÍ NA SUCHU:

TESTOVÁNÍ KONDIČNÍCH-KOORDINAČNÍCH DOVEDNOSTÍ

Diagnostika obecných kondičních-koordinačních schopností dokáže zhodnotit obecné limitující faktory hráče, které mohou nejvíce ovlivňovat jeho herní výkon na ledě - odrazová síla, výbušná síla, reakční rychlost, dynamická a statická stabilita, frekvenční rychlost a všeobecná síla (zejména u mládeže). Na základě výsledků a interpretace testů se následně zhodnotí všeobecná připravenost hráče a nastaví individuální tréninkový plán pro jeho další rozvoj.


CENA PRO HRÁČE: 1 900,- Kč

CENA PRO TÝMY: Dle požadavků a počtu hráčů

TESTOVÁNÍ NA LEDĚ:

Diagnostika speciálních schopností představuje zhodnocení všeobecných limitujících faktorů hokejového hráče, které ovlivňují herní výkon na ledě. Na základě zjištěných výsledků a jejich interpretace se zhodnotí všeobecná připravenost hráče, zformulují konkrétní doporučení do tréninkové praxe a vytvoří individuální tréninkový plán pro další rozvoj. 


CENA PRO HRÁČE: 2 300,- Kč

CENA PRO TÝMY: Dle požadavků a počtu hráčů

TESTOVÁNÍ NA HOKEJOVÉM TRENAŽERU:

BIOMECHANICKÁ ANALÝZA TECHNIKY BRUSLENÍ

Analýza techniky bruslení na hokejovém trenažéru začíná video záznamem pohybu hráče při bruslení zepředu a zboku. Prostřednictvím elektronického softwaru se následně zhodnotí klíčové bruslařské parametry a pozice hráče (ZEPŘEDU - postavení brusle, uložení opěrné nohy, pohyb paží a pohyb těžiště, BOKU - úhel nohy při odrazu, vnitřní úhel kolena opěrné nohy, úhel kotníku při odrazu) a určí nedostatky resp . silné stránky bruslařské techniky hráče. Na základě porovnání vstupní a výstupní analýzy dokážeme vysledovat bruslařský progres hráče jako i míru efektivity tréninkového procesu.

CENA PRO HRÁČE: 1 900,- Kč

CENA PRO TÝMY: Dle požadavků a počtu hráčů

POWERGATE TEST NA HOKEJOVÉM TRENAŽÉRU

Pomocí Powergate testu zjišťujeme speciální anaerobní výkon a specifickou vytrvalost hokejového hráče během tří deseti sekundových bruslařských intervalů. Takovým způsobem dokážeme věrnější simulovat jeho zápasové zatížení během jednoho střídání na ledě. Cílem je zjistit schopnost opakovat maximální anaerobní výkon bez jeho poklesu. Z výsledků Powergate testu následně zjišťujeme maximální anaerobní výkon, průměrný anaerobní výkon jakož i index únavy mezi jednotlivými intervaly. Na základě výsledků hráči následně tvoříme individuální tréninkový program a doporučení do jeho tréninkové praxe.

CENA PRO HRÁČE: 2 500,- Kč

CENA PRO TÝMY: Dle požadavků a počtu hráčůRezervace

Souhlasím se zpracováním osobních údajů a s obchodními podmínkami za účelem vyřízení mé přihlášky: