Pro hráče ve vyšších věkových kategoriích je důležité znát svoji kondiční a výkonnostní úroveň potřebnou pro silově náročnou a rychlou hru dorostu, juniorů a dospělých. Zároveň je klíčové znát, jak správně rozvíjet silové schopnosti rychlostní metodou, výbušnost a kondici. Hmotnostní „rekordy“ v benchpressu nebo při dřepech sice vypadají dobře na tabuli v kabině, ale rozvíjejí pomalá svalová vlákna. Víš, jak správně nastavit trénink při rozvoji silových schopností rychlostní metodou, metodou maximálního úsilí nebo metodou opakovaných úsilí.. ? A víš jak správně trénovat dynamickou sílu – výbušnost a rychlost ?

 

HDC VÝKONNOSTNÍ DIAGNOSTIKA DOROSTU, JUNIORŮ A DOSPĚLÝCH poskytne kompletní obrázek o tvých silových schopnostech pomocí rozvoje např. rychlostní a vytrvalostní metody –  dynamické síly výbušnosti dolních a horních končetin. Nad rámec toho dostaneš doporučení pro maximálně efektivní trénink dynamické síly a metody rozvoje silových schopností se zaměřením na výsledky testování konkrétního hráče.

 

PRO KOHO JE PROGRAM URČENÝ

Tento program je určený pro hráče od 16 let.

OBSAH PROGRAMU

1 tréninková jednotka 60 min gym

 • Dynamický test dolních končetin – výskok s činkou ze dřepu, série se zvyšující zátěží (měření výkonu ve W)
 • Dynamický test horních končetin – benchpress, série se zvyšující se zátěží (měření výkonu ve W)

1 tréninková jednotka 60 min trenažér bruslení

 • StridePower – zjištění rychlosti během šestisekundových intervalů na trenažéru bruslení, pro rozvoj maximálního opakovaného úsilí dynamiky bruslení
 • PowerGate – zjišťujeme speciální anaerobní výkon a specifickou vytrvalost hokejového hráče během tří desetisekundových bruslařských intervalů. Cílem je zjistit schopnost opakovat maximální anaerobní výkon bez jeho poklesu.

1 trénink na trenažéru bruslení 60 min

 • Měření tepové frekvence s FirstBeat
 • Zjišťování správných parametrů kondiční přípravy při rozvoji jednotlivých metod tréninku ( rozvoj silových schopností )
 • Trénink v aerobní a anaerobní zóně
 • Zjištění aerobní a anaerobní oblasti – ANP
 • Zjištění maximální efektivity tréninku

1 kontrolovaný trénink silových schopností hráče v gymu 60 min

 • Měření tepové frekvence s FirstBeat
 • Trénink a nastavení správných metodotvorních činitelů a rozvoje silových schopností (metody rychlostní, metody rozvoje maximálního i opakovaného úsilí …)
 • Trénink a nastavení správného druhu a metody rozvoje silových schopností

VÝSTUPY

 • Report diagnostiky (výstupy jednotlivých testů a případné porovnání výsledků ve své věkové kategorii)
 • Tréninkový plán a nastavení metodotvorních činitelů pro efektivní trénink výbušnosti dolních a horních končetin
 • Nastavení tréninku ve stavu dynamické rovnováhy na hranici ANP
 • Doporučení tréninkové metody pro efektivní rozvoj daného hráče se zaměřením na nejslabší měřené hodnoty jednotlivých testů