Program obsahuje:

  • 10 tréninků ve střelecké zóně – střelba  z bruslí pod vedením trenéra

Pro koho je program určen?

HDC Střelecký program je určen pro hráče, kteří se chtějí neustále zlepšovat ve svých hokejových dovednostech. Tento program plynule navazuje na programy Start nebo Bruslící program a je zaměřen zejména na zlepšení techniky a přesnosti střelby – konkrétně bruslařského odrazu a skluzu. Během tréninků se klade důraz zejména na odstranění nedostatků jako jsou: uložení a stabilita opěrné nohy, dopnutí odrazové nohy či zmenšování vnitřního úhlu v koleni při bruslení.

Popis programu

Při klasické tréninkové jednotce vystřelí profi hráč zhruba 35 až 50krát. Hráči mládeže jen zhruba 20krát. Na trénincích není čas ani prostor trénovat střelbu a přitom se jedná o jednu z nejdůležitějších činností. Proto je potřeba střelu hodně trénovat i mimo led. Hokejová střelba patří k technicky velmi náročné činnosti , a to především proto, že je potřeba spojit mnoho různých pohybových složek a návyků v jeden harmonický celek. Je potřeba ji trénovat po celou kariéru.

Obsahuje 10 tréninkových jednotek na trenažéru, kde se uplatňují nadstavbová cvičení na zlepšení individuálních herních činností, 5 tréninkových jednotek ve střelecké zóně a 5 tréninkových jednotek ve specializované hockey gym zóně zaměřených na kvalitní silový program, techniku ​​jednotlivých cvičení a zvýšení konkrétní kondiční stránky nebo odstranění nežádoucích zlozvyků hráče.

V rámci našich speciálních kempů zaměřených na střelbu se soustředíme na nácvik těchto střeleckých dovedností:

Střelba po ruce:
švihem (krátkým, dlouhým)
přiklepnutým švihem
krátkým přiklepnutím
golfovým úderem

Střelba přes ruku:
švihem
přiklepnutím

Jiné způsoby střelby:
střelba po kličce
střelba po nahrávce
střelba z první (onetimer)
střelba z různých pozic

Zaměříme se na klíčové faktory ovlivňující kvalitativní i kvantitativní charekteristiky střelby:
• technika provedení
• kondiční připravenost
• taktická připravenost
• psychická odolnost

Během tréninkových jednotek HDC Střeleckého programu jsou využívány i jedinečné technologie a zařízení pro zvýšení efektivity tréninkového procesu a zdokonalování techniky střelby:

  • Instructor – softwarový program na názorné ukázky cvičení
  • Live Delay – softwarový program a kamerový systém zajišťující okamžitou zpětnou vazbu na videu
  • Peripheral Navigation – zlepšení střelby a periferního vidění
  • Shooting Navigation – software pro zlepšení přesnosti střelby
  • Laser System – laserová pomůcka pro výuku správného bruslařského odrazu
  • WINMILL – automatický nahrávač puků s nastavitelným směrem a rychlostí

Platnost programu a storno podmínky

Platnost programu je 6 měsíců ode dneobjednání resp. úhrady programu. Není-li program do 6 měsíců klientem vyčerpán, propadá bez náhrady nevyčerpaná část programu. Program nebo jeho části není možné převádět na jinou osobu.

Zrušení potvrzené tréninkové jednotky / tréninku je možné nejpozději do 48h před konáním této tréninkové jednotky / tréninku. Je-li tréninková jednotka / trénink zrušena v kratší lhůtě než 48h před jejím konáním, nebo nedostaví-li se klient na plánovanou tréninkovou jednotku / trénink, pak tato bez náhrady propadá.