Pro koho je program určen?

Program je určen pro jednotlivce nebo týmy převážně od kategorie U12 a výše s cílem získat cílený pohled na konkrétní oblasti kondiční připravenosti nebo komplexní pohled na celkovou kondiční připravenost hráče ledního hokeje. Program dle dohody může obsahovat jednotlivé zhodnocení, výběr využití nebo všechny zhodnocení z následujících posouzení: úroveň obecné a speciální kondiční připravenosti, úroveň techniky bruslení, úroveň kloubní mobility a stability a úroveň antropometrických ukazatelů. Zároveň program obsahuje 1 až 3 tréninky během kterých se hráči adaptují na bruslení na trenažéru tak, aby byly výsledky diagnostiky objektivní (v případě, že hráči ještě neabsolvovali tréninky na trenažéru a budou realizovány testy StridePower, Powergy nebo Wingate na HST). 

POPIS PROGRAMU

  • počet a zaměření diagnostických vstupů je určen dle dohody s hráčem / týmem
  • program je vytvořen tak, abychom získali požadované údaje, které chceme diagnostikou získat, a které pomohou hráčům / týmu připravit vhodný tréninkový plán

 

Výstupní, závěrečná zhodnocení

Na základě zhodnocení bude realizována konzultace s hráči, kde bude hráčům prezentována jejich celková pohybová připravenost a následně jim bude prezentována možnost vytvoření tréninkového plánu.

Platnost programu a storno podmínky

Platnost programu je 6 měsíců ode dneobjednání resp. úhrady programu. Není-li program do 6 měsíců klientem vyčerpán, propadá bez náhrady nevyčerpaná část programu. Program nebo jeho části není možné převádět na jinou osobu.

Zrušení potvrzené tréninkové jednotky / tréninku je možné nejpozději do 48h před konáním této tréninkové jednotky / tréninku. Je-li tréninková jednotka / trénink zrušena v kratší lhůtě než 48h před jejím konáním, nebo nedostaví-li se klient na plánovanou tréninkovou jednotku / trénink, pak tato bez náhrady propadá.