Program obsahuje:

  • 10x kompenzační a posilovací program ve fitness zóně
  • Výstup, závěrečná zhodnocení

Pro koho je program určen?

HDC Funkční program je určen pro sportovce a hokejové hráče všech věkových a výkonnostních kategorií

Popis programu

Jednostranným zatížením, které hokejista snáší během tréninku nebo zápasu způsobuje omezení v jednotlivých základních pohybech, zkracují se jednotlivé svalové partie, jiné svaly z důvodu slabé aktivace ochabují a výsledkem je nekvalitní pohyb hráče a pozdější zranění. V tomto programu se zabýváme kompenzačními a posilovacím cvičeními, která napravují a kompenzují právě tato omezení. Dochází k nápravnému tréninku tak, že se znovu aktivují zanedbané svaly, natáhnou se zkrácené svaly, čímž se dosáhne změna poměru napětí ve všech svalech a hráč pociťuje značné uvolněné svalstvo. Zároveň hráči posilujeme hluboký stabilizační systém, který je zodpovědný za stabilitu páteře a pánve v neutrálních polohách. Obsahovým zaměřením HDC Funkčního programu je trénování pohybů, nikoli svalů, přičemž jsou cvičení zaměřené na celkovou funkcionalitu hráče. Cílem je, aby se z hokejistů stali atleti, kteří dokonale ovládají své tělo.

Platnost programu a storno podmínky

Platnost programu je 6 měsíců ode dneobjednání resp. úhrady programu. Není-li program do 6 měsíců klientem vyčerpán, propadá bez náhrady nevyčerpaná část programu. Program nebo jeho části není možné převádět na jinou osobu.

Zrušení potvrzené tréninkové jednotky / tréninku je možné nejpozději do 48h před konáním této tréninkové jednotky / tréninku. Je-li tréninková jednotka / trénink zrušena v kratší lhůtě než 48h před jejím konáním, nebo nedostaví-li se klient na plánovanou tréninkovou jednotku / trénink, pak tato bez náhrady propadá.