Informace pro klienty a obchodní partnery

Informace pro klienty a obchodní partnery

Společnosti HDC Czech republic,s.r.o, IČO: 07023171,se sídlem: Na Vyhlídce 1290, 252 10 Mníšek pod Brdy , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 293224,  zastoupenou panem Bronislavem Kvasničkou, jednatelem společnosti (dále jen „my“ nebo „naše společnost“), přijaté v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“).

ÚVODNÍ INFORMACE

Úvod

Vážení klienti, obchodní partneři a návštěvníci,
tyto zásady mají za cíl informovat Vás, jakým způsobem společnost HDC Czech republic,s.r.o (dále jen „Společnost“) shromažďuje, zpracovává, používá a předává Vaše osobní údaje (společně dále „zpracování osobních údajů“). Osobními údaji se rozumí informace týkající se určité osoby, kterou lze na základě této informace, případně ve spojení s dalšími informacemi, identifikovat. Nejběžnějšími příklady osobních údajů, které Společnost v rámci každodenní podnikatelské činnosti zpracovává, jsou identifikační údaje klientů a obchodních partnerů (fyzických osob), příp. zástupců, zaměstnanců, spolupracovníků nebo členů statutárních orgánů obchodních partnerů (právnických osob), informace o Vašem členství nebo uzavřené smlouvě, kontaktní údaje (zejména bydliště, e-mailová adresa a tel. spojení) a také záznamy o návštěvnících prostor Společnosti.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je společnost HDC Czech republic,s.r.o, IČO: 07023171,se sídlem: Na Vyhlídce 290, 252 10 Mníšek pod Brdy , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 293224

Společnost určuje, jakým způsobem a za jakým účelem se Vaše osobní údaje budou zpracovávat. Kontaktní údaje společnosti naleznete v kapitole „Dotazy a kontakty“ níže.
Společnost HDC Czech republic,s.r.o  je jediným Správcem Vašich osobních údajů  a Vaše osobní údaje nikomu nepředává.

Jaké Vaše osobní údaje a za jakým účelem Společnost zpracovává?

V níže uvedené tabulce je uvedeno, jaké osobní údaje, z jakého důvodu a za jakým účelem Společnost o klientech, obchodních partnerech a návštěvnících zpracovává.

a) Klienti

Osobní údaje 
(Kategorie a příklady)

Účel zpracování

Právní základ zpracování

Základní identifikační a kontaktní údaje:

 • jméno a příjmení,

 • datum narození,

 • e-mail, telefonní číslo,

 • adresa.

 • Sjednání a plnění příslušné smlouvy a související komunikace,

 • plnění zákonných povinností,

 • evidence a vymáhání případných pohledávek.

 • Uzavření a plnění smlouvy,

 • oprávněný zájem Společnosti na vymáhání pohledávek.

Údaje vztahující se ke smlouvě s klientem:

 • druh členství,

 • doba trvání členství,

 • finanční fakturačních podmínky.

 • Plnění příslušné smlouvy,

 • plnění zákonných povinností.

 • Uzavření a plnění smlouvy.

Údaje vztahující se k osobnímu tréninku:

 • jméno,

 • profese,

 • věk,

 • e-mail, tel.,

 • zkušenosti s osobním tréninkem,

 • cíle osobního tréninku,

 • zdravotní problémy ovlivňující způsob nastavení osobních tréninku.

 • Plnění příslušné smlouvy, vedení osobního tréninku.

 • Uzavření a plnění smlouvy,

 • Souhlas klienta.

Fotografie

 • Použití fotografie pro marketingové účely

 • Souhlas příslušné osoby.

Bezpečnostní údaje:

 • záznamy z kamerového systému,

 • záznamy z přístupového systému.

 • Ochrana majetku Společnosti, klientů a dalších osob,

 • ochrana před krádežemi nebo jinou trestnou činností,

 • kontrola únikových tras.

 • Oprávněný zájem Společnosti na zajištění kontroly vstupu a ochrany majetku Společnosti, klientů a dalších osob.

Údaje pro marketingové účely

 • jméno a příjmení,

 • e-mail, telefonní číslo, adresa.

 • informace o dosavadním členství,

 • nároky na slevy a výhody.

 • Propagace a podpora prodeje a služeb Společnosti,

 • zasílání informací o nových službách a produktech nebo jiných marketingových/obchodních sdělení.

 • souhlas příslušné osoby se zasílám obchodních sdělení a zpracováním pro marketingové účely,

 • oprávněný zájem na oslovování klientů přímým marketingem a zasílání obchodních sdělení.

Údaje o návštěvách našich webových stránek:

 • IP adresy nebo cookies.

 • Evidence návštěv a vylepšení našich služeb a pro statistické a analytické účely. Více informací o cookies naleznete v kapitole „Co jsou to cookies“ níže.

 • Oprávněný zájem společnosti ohledně informací o návštěvě našich webových stránek

 • souhlas s takovým zpracováním, pokud je vyžadován.

b) Obchodní partneři

Osobní údaje
(Kategorie a příklady)

Účel zpracování

Právní základ zpracování

Základní identifikační a kontaktní údaje:

 • jméno a příjmení,

 • pozice, společnost,

 • e-mail, telefonní číslo,

 • adresa,

 • platební a dodací údaje.

 • Sjednání a plnění příslušné smlouvy a související obchodní komunikace,

 • evidence a vymáhání případných pohledávek.

 • Uzavření a plnění smlouvy,

 • oprávněný zájem Společnosti na vymáhání pohledávek.

Údaje pro marketingové účely

 • jméno a příjmení,

 • pozice, společnost,

 • e-mail, telefonní číslo,

 • informace o dosavadní obchodní spolupráci a komunikaci,

 • nároky na slevy a výhody.

 • Propagace a podpora prodeje a služeb Společnosti,

 • zasílání informací o nových službách a produktech nebo jiných marketingových/obchodních sdělení.

 • souhlas příslušné osoby (i předáváním vizitky) nebo udělený souhlas se zasílám obchodních sdělení a zpracováním pro marketingové účely,

 • oprávněný zájem na oslovování zákazníků přímým marketingem a zasílání obchodních sdělení.

c) Návštěvy Společnosti

Osobní údaje

Účel zpracovávání

Právní základ zpracování

Rezervace tréninku

Rezervujte si svůj vybraný tréninkový program pomocí jednoduchého formuláře, zadejte požadované údaje a brzy vás budeme kontaktovat.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů a s obchodními podmínkami za účelem vyřízení mé přihlášky:

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace