Přestože v ledním hokeji puky létají vzduchem neuvěřitelnou rychlostí, není síla jediným rozhodujícím faktorem pro precizní a přesnou střelu. Správná technika, načasování a rychlost jsou rovněž velmi důležité. Kromě toho hokejová hra se stále vyvíjí a vyvíjí se i způsob, jakým hráči střílí a dávají góly. Brankáři všech věkových úrovní jsou stále strategičtější ve vykrývání úhlů a ve svých pohybech. V důsledku toho je důležité zapracovat na střeleckých technikách, které brankáře překvapí nebo rozpohybují.

Pro koho je kemp určen

Pro všechny věkové kategorie od 2014.

Program

– 1x trénink na ledě
– 1x trénink ve střelecké zóně
– 1x trénink v hokejovém gymu
– vyhodnocení a doporučení do další tréninkové praxe
Časový harmonogram bude upřesněn a zaslán týden před konáním kempu

Zaměření kempu

K nácviku techniky, přesnosti a rychlosti střelby disponuje HDC ČR ideálním prostředím: 2 trenažéry bruslení, střelecká zóna se syntetickým ledem, hokejový gym, dvě ledové plochy a celá řada tréninkových technologií a pomůcek. Náplň jednotlivých tréninkových jednotek je vždy přizpůsobena dovednostem a schopnostem hráčů a jejich výkonnostní úrovni.

Hokejový gym

V hokejovém gymu pracujeme na fyzických a technických předpokladech pro správnou techniku střelby:
– pohybový rozsah, / mobilita, flexibilita
– posílení středu těla, rotační cvičení
– vícekloubové cviky zaměřené na rotační pohyby
– explozivní síla horních kočetin a trupu (Vertimax)
– koordinační cvičení (Vertimax)
– reakční a postřehová cvičení (Vertimax)
– statická a dynamická stabilita
– agility
– posílení horních končetin, výbušnost, síla v rychlosti (Vertimax)

Střelecká a stickhandling zóna

Ve střelecké zóně se syntetickým ledem se hráč zdokonaluje v klíčových základech jako jsou:
– střelba zápěstím, švihem, příklepem, golfákem
– střelba forehandem, backhandem
– střelba z přední (souhlasné) a zadní (nesouhlasné) nohy
– střelba z první, po kličce
– obratnostní bruslení do střelby
– střelba po přihrávce

Na ledě

Vše následně přenášíme na led, kde vše spojujeme v jeden pohybový celek:
– přesnost střelby
– tečování, dorážení
– zakončení
– obratnostní bruslení do střelby
– střelba po přihrávce, z první, po kličce
– časování, timing
– hra – rovnovážné situace

Jedinečné tréninkové prostředí

Na kempech HDC Czech Republic využíváme jedinečné technologie a zařízení na zvýšení efektivity tréninkového procesu:
Hokejové bruslařské trenažéry Hokejové bruslařské trenažéry
Instruktor – softvérový program na názorné ukázky cvičení
Live Delay – kamerový systém zabezpečující hráči okamžitou zpětnou vazbu
Peripheral Navigation – systém na zlepšení střelby a periferního vidění
Shooting Navigation – systém na zlepšení střelby
Vertimax – rezistenční tréninková pomůcka na zvýšení síly a stability hráče
Specializovaný hokejový gym

Další termíny

26.9.2021
24.10.2021
20.11.2021

18.12.2021
16.1.2022
19.2.2022
26.3.2022

Platební a storno podmínky

  • záloha 500,- týden před konáním kempu
  • storno 100% méně než 4 dny před konáním kempu