Lední hokej není jen hra bruslení a střelby… Je to mnohem víc: souhra hráčů, rychlé reakce a rychlá rozhodnutí. Kromě základních dovedností jako jsou technika bruslení a stabilita je třeba se věnovat velmi specifickým rozhodovacím cvičením, kde nacvičujeme, aby hráči každé rozhodnutí učinili rychleji, aby získali výhodu nad svými konkurenty během zlomku sekundy, který rozhoduje o vítězství nebo porážce. Ať už je to vlevo nebo vpravo, přihrávky nebo střelba, správná odpověď na sebe nenechá čekat. Nejlepší technika je bezcenná, pokud není použita ve hře a ve správný čas.

Pro koho je kemp určen

Pro všechny věkové kategorie od 2012.

Program

– 2x trénink na ledě
– 1x trénink na hokejovém trenažéru
– 1x trénink ve střelecké zóně nebo v hokejovém gymu
– vyhodnocení a doporučení do další tréninkové praxe
Časový harmonogram bude upřesněn a zaslán týden před konáním kempu

Zaměření kempu

Pro trénink herních cvičení disponuje HDC ČR ideálním prostředím: 2 trenažéry bruslení, velká plocha se syntetickým ledem, hokejový gym, dvě ledové plochy a celá řada tréninkových technologií a pomůcek. Náplň jednotlivých tréninkových jednotek je vždy přizpůsobena dovednostem a schopnostem hráčů a jejich výkonnostní úrovni.

Hokejový gym

V hokejovém gymu pracujeme na fyzických a reakčních předpokladech pro různé herní situace:
– pohyblivost, rozsah a flexibilita
– rozvoj v jednooporovém postavení
– koordinační cvičení (Vertimax)
– reakční a postřehová cvičení (Vertimax)
– rozvoj reakční a frekvenční rychlosti
– silová cvičení dvojic a více hráčů (Vertimax)
– obratnostní cvičení dvojic a více hráčů
– úpolové hry 1:1, hry na malém prostoru

Trenažéry bruslení

Předpokladem je zvládnutí bruslařských dovedností na trenažéru bruslení. Jedinečným přínosem tréninku na trenažéru je provádění jednotlivých cvičení při neustálém bruslení. Rychlost trenažéru se přizpůsobuje jednotlivým hráčům. Postupné navyšování rychlosti klade na hráče vyšší nároky a zdokonaluje jej v jednotlivých dovednostech.
– přihrávky, narážečky – forehand / backhand
– přihrávky nad ledem – forehand / backhand
– přihrávky po kličce, stahovačce, naznačení
– přesnost střelby na signál (Shooting Navigation, Pripheral Navigation)
– přesnost střelby na signál po dovednostním cvičení (rychlost provedení)
– střelba z první (z voleje) – přihrávky z předu a ze strany

Střelecká a stickhandling zóna

Ve střelecké zóně se syntetickým ledem se hráči zdokonalují v herní součinnosti:
– součinnost dvojic, trojic, čtveřic
– přihrávky dvojic do střelby
– hry na malém prostoru

Na ledě

Vše následně přenášíme na led, kde vše spojujeme v jeden herní celek:
– rovnovážné situace 1-1 , 2-2, 3-3, 4-4
– herní spolupráce – 2-0, 3-0, 2-1, 3-1
– hra

Jedinečné tréninkové prostředí

Na kempech HDC Czech Republic využíváme jedinečné technologie a zařízení na zvýšení efektivity tréninkového procesu:
Hokejové bruslařské trenažéry Hokejové bruslařské trenažéry
Instruktor – softvérový program na názorné ukázky cvičení
Live Delay – kamerový systém zabezpečující hráči okamžitou zpětnou vazbu
Peripheral Navigation – systém na zlepšení střelby a periferního vidění
Shooting Navigation – systém na zlepšení střelby
Laserový systém – pomůcka pro výuku správneho bruslařského odrazu
Firstbeat – system na sledování tepové frekvence v době tréninku
Vertimax – rezistenční tréninková pomůcka na zvýšení síly a stability hráče
Specializovaný hokejový gym

Další termíny

3.10.2021
31.10.2021
27.11.2021
8.1.2022
5.2.2022
5.3.2022